Нечай, С. (2023). ДОРОБОК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА В ЦАРИНІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОҐІЇ ВПРОДОВЖ 1989–2022 РОКІВ. Українські медичні вісті, (3-4 (96-97), 72–74. https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.13