Редакційна колегія

Головний редактор:

Базилевич Андрій Ярославович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5053-2548
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36141017800
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1068052

Члени редакційної колегії:

Андрій Абрамюк, доктор медичних наук, викладач, головний лікар, Університетська лікарня ім. Карла Густава Каруса (University Hospital Carl Gustav Carus), Дрезден, Німеччина, ORCID: https://orcid.org/0009-0006-4583-5222
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25624483400

Борисюк Алла Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та філософії, Буковинський державний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6618-221X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208186681
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/C-6195-2017

Томаш Бохенек, доктор медицини, магістр (громадське здоров'я), Інститут громадського здоров'я, Факультет наук про здоров'я, Медичний коледж Ягеллонського університету (Jagiellonian University), Краків, Польща, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9915-7267
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56664322000

Вакалюк Ігор Петрович, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4430-6816
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507754761
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-6734-2018

Володимир Вертелецький, педіатр, медичний генетик, член-кореспондент Академії медицини (Буенос-Айрес, Аргентина), іноземний член Національної академії наук (Україна), професор медичної генетики і педіатрії, Університет Південної Алабами (University of Alabama), США, директор Програми моніторингу порушень розвитку Міжнародного благодійного фонду «ОМНІ-Мережа для дітей» в Україні, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5864-5985
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004427260
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/31657348 

Владимиров Олександр Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5380-3112 
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507920322
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/30785042

Волосовець Антон Олександрович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри медицини невідкладних станів, Національний університет охорони здоров‘я України імені П.Л. Шупика, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5225-1480
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200612076
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/C-3110-2016

Гасюк Наталія Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапевтичної стоматології, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6798-9090
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192919609
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HGE-8543-2022 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/22675736

Григус Ігор Михайлович, доктор медичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту охорони здоров’я, Національний університет водного господарства та природокористування, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2856-8514
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202023065
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1535389

Грузєва Тетяна Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9254-7561
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194856745
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/8111372

Гутор Тарас Григорович, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров’я, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3754-578X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56667626300

Гущук Ігор Віталійович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри громадського здоров`я та фізичного виховання, Національний університет «Острозька Академія», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8075-9388
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/15270856
https://www.webofscience.com/wos/author/record/23732477

Дорофєєва Олена Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та спортивної медицини, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2602-1873
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8305478200
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2011739

Зупанець Катерина Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувачка кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, Національний фармацевтичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3458-4273
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189332583
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1289742

Камінський Данило Володимирович, кандидат фармацевтичних наук, доцент, декан фармацевтичного факультету, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6837-367X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14054059800
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/A-3670-2015

Коваленко Ольга Євгеніївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5927-5565
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8207295300
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/37633964

Микола Корпан, доктор медичних наук, професор, Міжнародний інститут кріохірургії, Рудольфінергаус (International Institute of Cryosurgery, Rudolfinerhaus Hospital), Відень, Австрія, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0497-8420
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602087811

Кучеренко Людмила Іванівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії, Запорізький державний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2229-0232
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23767797600
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/24280614

Лаповець Любов Євгенівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної лабораторної діагностики, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7933-3948
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216398294

Лехан Валерія Микитівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, Дніпровський державний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2953-3292
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603612362
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1765636

Гіа Лобжанідзе, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії, Тбіліський державний університет (Tbilisi State University), голова Медичної асоціації Грузії, співредактор Translational and Clinical Medicine, Тбілісі, Грузія, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8035-5482
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26537810200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26537810200

Лобода Андрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, директор навчально-наукового медичного інституту, професор кафедри педіатрії, Сумський державний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5400-773X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56105881400
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1198213

Мазур Ірина Петрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9075-5041
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218599968
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/804874 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/15895790 
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29332102

Мазур Людмила Петрівна, кандидат медичних наук, доцент, заступник директора ННІ медсестринства, доцент кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8586-7516
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191902834

Марущак Марія Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної і лабораторної діагностики, гарант ОНП 223 «Медсестринство», Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6754-0026
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190409508
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/H-6643-2016

Мацюра Оксана Іванівна, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії № 2, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2656-259X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216587058
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1496884

Мозирська Олена Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри педіатрії № 2, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9936-8304
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218346722
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/2386464

Марiана Мурджева, доктор медичних наук, доктор філософії, професор, ректор Медичного університету Пловдива (Medical University of Plovdiv), Пловдів, Болгарія, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1357-6717
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603613218
Web of Science: http://www.webofscience.com/wos/author/record/HFF-3732-2022

Натрус Лариса Валентинівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1763-0618
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508038559
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1648108

Нестерак Роксолана Вікторівна, доктор медичних наук, доцент, завідувачка кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, Івано-Франківський національний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4062-0939
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203934300
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/38187624

Новак-Мазепа Христина Олегівна, доктор філософії за спеціальністю 223 «Медсестринство», старший викладач кафедри медсестринства та екстреної медицини, Комунальний заклад вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної ради, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3476-9611

Ошурко Анатолій Павлович, доктор філософії, асистент кафедри стоматології, докторант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Державний заклад «Луганський державний медичний університет», Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3838-2206
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57685214400
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HPF-3744-2023

Попович Дарія Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5142-2057
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56044870700

Павел Поредош, кандидат наук, професор, президент Словенської медичної академії, Медичний центр Люблянського університету (University Clinical Centre Ljubljana), Люблін, Словенія, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9913-1419
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8733398400

Рахман Людмила Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри психіатрії, психології та сексології, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0952-6282
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56538596500
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/27500712
https://www.webofscience.com/wos/author/record/1603510

Рибачук Анна Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5306-5412
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222139270
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/F-5371-2019
https://www.webofscience.com/wos/author/record/27833028

Серебреннікова Оксана Анатоліївна, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології, загальної та медичної психології ФПО, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3065-5545
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003684206
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/28165004 

Ткаченко Наталя Олександрівна, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри управління та економіки фармації, Запорізький державний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8566-5938
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221847055
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1881391

Хайтович Микола Валентинович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6412-3243
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12794203200
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/483407
https://www.webofscience.com/wos/author/record/23574763

Хаустова Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8262-5252
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200616532
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/168046

Хоперія Вікторія Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фундаментальної медицини, ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1911-7984
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36082939500

Щербина Роман Олександрович, доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри природничих дисциплін для іноземних студентів, Запорізький державний медичний університет, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9742-0284
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202374348
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/K-6031-2017