Головна

Науково-практичний часопис «Українські медичні вісті» – це рецензоване наукове видання, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень в галузі охорони здоров'я, за напрямками громадського здоров'я, медицини, фізичної терапії, ерготерапії, стоматології, медсестринства, медичної психології, фармації, педіатрії та ін.

Засновник: Всеукраїнське Лікарське Товариство.

Рік заснування: 1918.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 2652 від 16 квітня 1997 року.

Періодичність: 4 рази на рік.

ISSN 2709-6432 (Online)

ISSN 2709-4456 (Print)

Галузь знань: Охорона здоров’я.

Спеціальності: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Терапія та реабілітація», 228 «Педіатрія», 229 «Громадське здоров’я».

Мова публікацій: українська, англійська.

У роботі редакційної колегії науково-практичного видання беруть участь відомі вчені і фахівці з різних регіонів України та зарубіжжя (США, Австрія, Польща, Болгарія, Словенія, Німеччина, Грузія).

Головний редактор: Базилевич Андрій Ярославович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.