АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.4

Ключові слова:

1,2,4-тріазол, біологічні властивості, активність.

Анотація

В сучасних умовах розвитку та становлення фармацевтичної промисловості, нові синтетичні лікарські засоби потребують постійного контролю якості та безпеки їх застосування. Серед синтетичного класу речовин особливу увагу привертають малотоксичні, безпечні та ефективні препарати, які залишаються найважливішим засобом профілактики та боротьби із різними захворюваннями. Нещодавні наукові публікації підтверджують перспективність пошуку нових біологічно активних сполук серед похідних 1,2,4-триазолу з фрагментами різних гетероциклічних систем. Вчені стверджують, що поєднання кількох гетероциклів в одній молекулі може призвести до появи нових видів біологічної дії, а іноді й до посилення відомих фармакологічних ефектів. При цьому, синтезовані сполуки належать до класу малотоксичних або практично нетоксичних речовин. Мета. Ми зосереджені на проведенні аналізу зарубіжних та вітчизняних джерел щодо біологічної активності 1,2,4-триазольних похідних та визначення їхніх характеристик. Матеріали та методи. У роботі були використані наступні методи: аналітичний, інформаційного пошуку, описовий та узагальнення. Для отримання даних ми переглянули наукову літературу, щоб дослідити методи синтезу та вивчити біологічну активність похідних 1,2,4-тріазолів, що містять ароматичний та гетероциклічний замісники. Результати. Ми провели пошук, аналіз та узагальнення інформації, що стосується методів синтезу та дослідження біологічної активності похідних 1,2,4-тріазолів з ароматичними та гетероциклічними замісниками. Після вивчення різних джерел фахової інформації та проведення наукового пошуку було встановлено, що дослідження цих похідних 1,2,4-тріазолу з ароматичними та гетероциклічними замісниками відіграють важливу роль у фармацевтичній галузі України. Ці сполуки відзначаються широким спектром фармакологічної активності, мають низькі показники гострої токсичності і є перспективними для розробки нових активних фармацевтичних інгредієнтів. Висновок. У виявлених похідних було виявлено молекули з широкими спектрами активності, такими як протигрибкова та протимікробна, протитуберкульозна, антигіпоксична, противірусна та знеболювальна дія. Аналіз відомих даних дозволив встановити закономірності «структура-дія». Отримані результати можуть бути актуальними для подальших досліджень.

Посилання

Zhang, J., Wang, S., Ba, Y., & Xu, Z. (2019). 1,2,4-Triazole-quino-line/quinolone hybrids as potential anti-bacterial agents. European journal of medicinal chemistry, 174, 1–8. DOI: https://doi.org/10.1016/j. ejmech.2019.04.033

Zafar, W., Sumrra, S. H., & Chohan, Z. H. (2021). A review: Pharma-cological aspects of metal based 1,2,4-triazole derived Schiff bases. European journal of medicinal chemistry, 222, 113602. DOI: https://doi. org/10.1016/j.ejmech.2021.113602

Xu, Z. (2020). 1,2,3-Triazole-containing hybrids with potential anti-bacterial activity against methicillinresistant Staphylococcus aureus (MRSA). European journal of medicinal chemistry, 206, 112686. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112686

Karpun Y, Fedotov S, Khilkovets A, Karpenko Y, Parchenko V, Klochkova Y, Bila Y, Lukina I, Nahorna N, Nahornyi V (2023). An in silico investigation of 1,2,4-triazole derivatives as potential antioxidant agents using molecular docking, MD simulations, MM-PBSA free energy calculations and ADME predictions. Pharmacia 70(1): 139–153. DOI: https://doi.org/10.3897/pharmacia.70.e90783

Shaykoon, M. S., Marzouk, A. A., Soltan, O. M., Wanas, A. S., Radwan, M. M., Gouda, A. M., Youssif, B., & Abdel-Aziz, M. (2020). Design, synthesis and antitrypanosomal activity of heteroaryl-based 1,2,4-triazole and 1,3,4-oxadiazole derivatives. Bioorganic chemistry, 100, 103933. DOI: https://doi.org/10.1016/j. bioorg.2020.103933[6]

Scarim, C. B., & Pavan, F. R. (2021). Thiazole, triazole, thio- and semicarbazone derivatives – Promising moieties for drug development for the treatment of tuberculosis. European Journal of Medicinal Chem-istry Reports, 1, 100002. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmcr.2021.100002 7. Fedotov S., Gotsulya A., Zaika Ye., Brytanova T (2023). Design, synthesis and molecular docking of some derivatives of 9-methylpyrazolo[1,5-d][1,2,4]triazolo [3,4-f][1,2,4]triazine-3-thiol. J. Fac. Pharm. Ankara / Ankara Ecz. Fak. Derg., 47(2). DOI: https://doi.org/ 10.33483/jfpau.1180794 8. Qin, H. L., Zhang, Z. W., Ravindar, L., & Rakesh, K. P. (2020). Anti-bacterial activities with the structureactivity relationship of coumarin derivatives. European journal of medicinal chemistry, 207, 112832. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2020.112832

Bedane, K. G., Singh, G. S. (2015). Reactivity and diverse synthetic applications of acyl isothiocyanates. ARKIVOC, 206-245. DOI: http://dx.doi.org/10.3998/ark.5550190.p009.052

Moharana, A. K., Dash, R. N., & Subudhi, B. B. (2020). Thiosemicar-bazides: Updates on Antivirals Strategy. Mini reviews in medicinal chemistry, 20(20), 2135–2152. DOI: https://doi.org/10.2174/13895575206662008 18212408

Bihdan, O. A. (2021). Protymіkrobna ta protyhrybkova aktvnіst novykh ftorfenіlvmіsnykh 1.2.4-triazolіv [Antimicrobial and antifungal activity of new fluorophenyl-containing 1,2,4-triazoles]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 76(2), 87–93. DOI: https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.21.09 [in Ukrainian].

Karpun, Ye. O., & Polіshchuk, N. M. (2020). Protimіkrobna ta proti-gribkovikh novikh 4-(5-(((5-(alkіltіo)- 4-R-4 1H-1.2.4-trіazol-3-іl)pіridinі [Antimicrobial and antifungal activity of new 4-(5-((5-(alkylthio)-4-R- 4H-1,2,4-triazole-3-yl)thio)-1H-1,2,4-triazole-3-yl)pyridines]. Current is-sues in pharmacy and medicine: science and practice, 13(3), 354–358. DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2020.3.216204 [in Ukrainian].

Karpun E. O., & Parchenko, V. V. (2020). Syntez. fіzyko-khіmіchnі vlastyvostі ta antyhіpoksychna aktyvnіst deiakykh S-pokhіdnykh 4-R-5-(((3-(pіridin-4-іl)-1N-1.2.4-triazol-5-іl)tіo)metil)-4N-1.2.4-tri-azol-3- tіolіv [Synthesis, physicochemical properties and antigypoxic activity of some S-derivatives of 4-alkyl-5- (((3-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio)methyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol]. Farmatsevtychnyi zhurnal, 75(6), 56-64. DOI: https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.20.06 [in Ukrainian].

Bilay, I. M., Galushko, A. J., Hnitko, I. V., Pruhlo, E. S., Kaplaushen-ko, A. G., Parchenko, V. V., Hotsulya, A. S., Panasenko, O. І., & Knish, E. G. (2013). Hіpolіpіdemіchna aktyvnіst deiakykh pokhіdnykh 1.2.4-trіazolu [Hypolipidemic activity of some 1,2,4-triazoles]. Current issues in pharmacy and medicine: science and practice, (1), 15–17 [in Ukrainian].

Demchenko, A. M., Yadlovskyi, O. Ye., Koval, A. Ya., Bobkova, L. S., Yanchenko, V. O., & Demchenko, D. A. (2016). 5,7-Diatsyl-3-n(alkil)-6-aryl-5N-[1,2,4]tryazolo[3,4-b][1,3,4]tiadiazyny, shcho proiavliaiut analhetychni vlastyvosti [5,7-Diacyl-3-H(alkyl)-6-aryl-5N-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4] thiadiazines exhibiting analgesic properties]. Ukraine Patent UA 112372. [in Ukrainian].

Ogorodnik, A. G., Yanchenko, V. A., Bobkova, L. S., Seredinska, N. M., & Demchenko, A. M. (2018). Syntez, ta analhetychni vlastyvosti pokhidnykh 5-metyl-3-aryl-[1,2,4]tryazolo[4,3-a]pirymydyn-7-olu [Synthesis and anаlgеsic activity 5-methyl-3-aryl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidin-7-oles derivatives]. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (2), 55–61. DOI: https://doi.org/10.32352/0367-3057.2.17.07 [in Ukrainian].

Chudinov, M. V., Prutkov, A. N., Matveev, A. V., Grebenkina, L. E., Konstantinova, I. D., & Berezovskaya, Y. V. (2016). An alternative route to the arylvinyltriazole nucleosides. Bioorganic & medicinal chemistry letters, 26(14), 3223–3225. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2016.05.072 18. Simurova, N. V., & Maiboroda, O. I. (2021). Antiviral activity of 1,2,4-tri-azole derivatives (microreview). Chemistry of heterocyclic compounds, 57(4), 420–422. DOI: https://doi.org/10.1007/s10593-021-02919-1

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Як цитувати

Кальченко, В., & Щербина, Р. (2023). АНАЛІЗ БІОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ). Українські медичні вісті, (3-4 (96-97), 19–24. https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.4