РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИНОПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ЕНЗИМУ Й АНГІОТЕНЗИНОГЕНУ У ПАТОГЕНЕЗІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ

Автор(и)

  • М.І. Марущак
  • Х.Я. Максів
  • Г.Г. Габор
  • П.Є. Мазур

DOI:

https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.10

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, хронічне обструктивне захворювання легень, ангіотензино- перетворювальний ензим, ангіотензиноген, поліморфізм генів.

Анотація

Суперечливі дані про роль поліморфізму генів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, у тому числі генів ангіотензиноперетворювального ферментуензиму (ACE) й ангіотензиногену (AGT), у розвитку патології серцево-судинної системи в людей різних популяцій свідчать про необхідність подальших досліджень. Більшість досліджень у галузі генетики АГ або ХОЗЛ сконцентровано на одному захворюванні, проте, ураховуючи існуючу схожість між патогенетичними молекулярними механізмами ХОЗЛ та АГ, актуальним є дослідження генетичних основ формування саме поєднаної патології. Мета дослідження – проаналізувати наукові дані щодо ролі генів ангіотензиноперетворювального ензиму (ACE), ангіотензиногену (AGT) при гіпертензії та ХОЗЛ. Сьогодні поліморфізм M235T гена AGT пов’язують зі сприйнятливістю до АГ та ішемічної хвороби серця. Результати декількох досліджень показують, що поліморфізм інсерції/делеції (I/D) у гені ACE пов’язаний із підвищенням рівня плазмового ACE. У багатьох дослідженнях описано зв’язок гена ACE з есенціальною гіпертензією. 60 % ризику ХОЗЛ зумовлено спадковою генетичною сприйнятливістю. Результати досліджень, пов’язані з геномом, переконливо показали, що ХОЗЛ є багатофакторним полігенним захворюванням. Загальновизнано, що ген, що кодує ACE, є кандидатом на сприйнятливість до ХОЗЛ. Визначено, що низька активність ACE відіграє значну роль у розвитку ХОЗЛ, зокрема I/D поліморфізм гена ACE є перспективним локусом у сприйнятливості до ХОЗЛ. Ідентифікація специфічних генів та конкретних чинників, що, взаємодіючи, впливають на розвиток артеріальної гіпертензії, ХОЗЛ та їх поєднаного перебігу, представляє великий інтерес для медицини. Незважаючи на величезний прогрес, досягнутий у вивченні патогенетичних особливостей хронічного обструктивного захворювання легень та артеріальної гіпертензії, викликом для науковців залишається прагнення дослідити генетичну основу коморбідного перебігу цих захворювань.

Посилання

Lowe K.E., Regan E.A., Anzueto A., et al. (2019) COPDGene 2019: redefining the diagnosis of chronic obstructive pulmonary. Chronic Obstr Pulm Dis, 6(5): 384–399. DOI: 10.15326/jcopdf.6.5.2019.0149.

Smith M., Wrobel J. (2014) Epidemiology and clinical impact of major comorbidities in patients with COPD. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis, 9(1): 871–888. DOI: 10.2147/COPD.S49621.

Putcha N, Puhan M. A., Hansel N. N., et al. (2013) Impact of co-morbidities on self-rated health in self-reported COPD: an analysis of NHANES 2001–2008. COPD, 10 (3): 324–332. DOI: 10.3109/15412555.2012.744963.

Vanfleteren L.E., Spruit M.A., Groenen M., et al. (2013) Clusters of comorbidities based on validated objective measurements and systemic inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am. J. Respir. Crit. Care Med, 187 (7): 728–735. doi: 10.1164/rccm.201209-1665OC.

Kim J., Lee J.H., Kim Y., et al. (2013) Association between chronic obstructive pulmonary disease and gastroesophageal reflux disease: a national cross-sectional cohort study. BMC PulmMed, 13(1): 51.

Hanania N.A., Mullerova H., Locantore N.W., et al. (2011) Determinants of depression in the ECLIPSE chronic obstructive pulmonary disease cohort. Am. J. Respir. Crit. Care Med, 183(5): 604–611. DOI: 10.1164/ rccm.201003-0472OC. Epub 2010 Oct 1.

de Lucas-Ramos P., Izquierdo-Alonso J.L., Rodriguez-Gonzalez Moro J.M., et al. (2012) Chronic obstructive pulmonary disease as a cardiovascular risk factor. Results of a case-control study (CONSISTE study). Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis, 7: 679–686. DOI: 10.2147/COPD.S36222.

Левитский С.Н., Первухина О.А., Бебякова Н.А. Роль полиморфизма генов ренин-ангиотензиновой системы в формировании сердечно-сосудистой патологии. Вестник САФУ. Серия «Медико-биологические науки». 2016. № 4. С. 30–39.

Левицкий С.Н., Первухина О.А., Бебякова Н.А. Роль полиморфизма генов ренин-ангиотензиновой системы в формировании сердечно-сосудистой патологии. Вестник САФУ. Серия «Медико-биологические науки». 2016. № 4. С. 30–39.

Пішак В.П., Кривчанська М.І. Ренін-ангіотензин-альдостеронова система: молекулярний механізм регуляції і поліморфізм генів при патології. Біологічні системи. 2013. № 5(3). С. 305–310.

Brugts J.J., Isaacs A., Boersma E., et al. (2010) Genetic determinants of treatment benefit of the angiotensinconverting enzyme-inhibitor perindopril in patients with stable coronary artery disease. European Heart Journal, 31(15): 1854–1864. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq169. Epub 2010 Jun 10.

Brugts J.J., Isaacs A, de Maat M.P., et al. (2011) A pharmacogenetic analysis of determinants of hypertension and blood pressure response to angiotensin-converting enzyme inhibitor therapy in patients with vascular disease and healthy individuals. Journal of Hypertension, 29(3): 509–519. DOI: 10.1097/HJH.0b013e328341d117.

Yang Y.L., Mo Y.P., He Y.S., et al. (2015) Correlation between renin-angiotensin system gene polymorphisms and essential hypertension in the Chinese Yi ethnic group. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System, 16(4): 975–981. DOI: 10.1177/1470320315598697.

Tchelougou D., Kologo J.K., Karou S.D., et al. (2015) Renin-angiotensin system genes polymorphisms and essential hypertension in Burkina Faso, West Africa. International Journal of Hypertension, 2015. DOI: 10.1155/2015/979631.

Han C., Han X.K., Liu F.C., et al. (2017) Ethnic differences in the association between angiotensin-converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism and peripheral vascular disease: a meta-analysis. Chronic Diseases and Translational Medicine, 3(4): 230–241. DOI: 10.1016/j.cdtm.2017.07.002.

Turgut S., Akın F., R. Akcılar R., et al. (2011) Angiotensin converting enzyme I/D, angiotensinogen M235T and AT1-R A/C1166 gene polymorphisms in patients with acromegaly. Mol. Biol. Rep. 38(1): 569–576. DOI: 10.1007/s11033-010-0142-y. Epub 2010 Apr 2.

Tsymbalyuk V.I., Vasilyeva I.G., Kostiuk M.R., et al. (2016) Investigation of the association between ace, agt and fgb gene polymorphisms and risk of early onset of atherothrombotic ischemic stroke in ukrainian caucasian population. International Neurological Journal, 8(86): 20–26. URL: https://doi.org/10.22141/2 224-0713.8.86.2016.90907.

Basak, A.A., Sipahi T., Ustundag S., et al. (2008) Association of angiotensinogen T174M and M235T gene variants with development of hypertension in turkish subjects of Trakya Region. Biotechnology& biotechnological equipment, 22(4): 984–989. URL: https:/doi.org/10.1080/13102818.2008.10817593.

Фіщук Л.Є. Вплив поліморфізму генів ренін ангіотензинової системи на ризик розвитку гіпертонічної хвороби у жінок. Одеський медичний журнал. 2013. № 5(139). С. 26–30.

Mohana V.U., Swapna N., Surender R.S., et al. (2012) Gender-related association of AGT gene variants (M235T and T174M) with essential hypertension – a case-control study. Clinical and experimental hypertension, 34(1): 38–44. DOI: 10.3109/10641963.2011.618207.

van Rijn M.J., Bos M.J., Isaacs A., et al. (2007) Polymorphisms of the renin-angiotensin system are associated with blood pressure, atherosclerosis and cerebral white matter pathology. J. Neurol. Neurosur, 78(10): 1083–1087. DOI: 10.1136/jnnp.2006.109819.

Walker W., Whelton P., Saito H. (1979) Relation between blood pressure and renin, renin substrate, angiotensin II, aldosterone and urinary sodium and potassium in 574 ambulatory subjects. J. Hermann Hypertension, 1(3): 287–291. DOI: 10.1161/01.hyp.1.3.287.

Wang Y.J., Pan Y. (2012) Angiotensinogen gene M235T poly-morphism and risk of coronary artery disease: A meta-analysis. Mol. Med. Rep, 6(4): 884–888. DOI: 10.3892/mmr.2012.1011.

Wang S., Zeng R., Lei L., et al. (2013) Angiotensinogen gene polymorphism and ischemic stroke in East Asians: A meta-analysis. Neural. Regen. Res, 8(13): 1228–1235. DOI: 10.3969/j.issn.1673-5374.2013.13.008.

Bao H., Hao J.J., Yang Y.M., et al. (2015) Angiotensinogen polymorphism and ischemic stroke risk. Int. J. Clin. Exp. Med, 8(8): 12914–12920. 26. Aleksandra Z., Zbigniew J., Waldemar M., et al. (2016) The AGT Gene M235T Polymorphism and Response of Power-Related Variables to Aerobic Training. J. Sports Sci. Med, 15(4): 616–624.

Bae J.S., Kang B.Y., Lee K.O., et al. (2007) Genetic variation in the renin-angiotensin system and response to endurance training. Medical Principles and Practice,16(2): 142–146. DOI: 10.1159/000098368.

Raygan F., Karimian M., Rezaeian A., et al. (2016) Angiotensinogen-M235T as a risk factor for myocardial infarction in Asian populations: a genetic association study and a bioinformatics approach. Croat Med. J, 57(4): 351–362. DOI: 10.3325/cmj.2016.57.351.

Turner A.J., Hooper N.M. (2002) The angiotensin converting enzyme gene family: genomics and pharmacology. Trends Pharmacol. Sci, 23(4): 177–183. DOI: 10.1016/s0165-6147(00)01994-5.

Pang S., Chubb A.J., Schwager S.L., et al. (2001) Roles of the juxtamembrane and extracellular domains of the ngiotensin-converting enzyme in ectodomain shedding. Biochem. J, 358(1): 185–192. DOI: 10.1042/0264-6021:3580185.

Parkin E.T., Turner A.J., Hooper N.M. (2004) Secretase-mediated cell surface shedding of the angiotensin converting enzyme. Protein Pept. Lett, 11(5): 423–432. DOI: 10.2174/0929866043406544.

Sayed-Tabatabaei F.A., Oostra B.A., Isaacs A., et al. (2006) ACE polymorphisms. Circ. Res, 98(9): 1123–1133. DOI: 10.1161/01.RES.0000223145.74217.e7.

Valdez-Haro A., Valle Y, Valdes-Alvarado E., et al. (2017) Assessment of the rs4340 ACE gene polymorphism in acute coronary syndrome in a Western Mexican population. Genetics and Molecular Research, 16(3). DOI: 10.4238/gmr16039779.

Kehoe P.G., Miners S., Love S. (2009) Angiotensin in Alzheimer’s disease – friend or foe? Trends Neurosci, 32(12): 619–628. DOI: org/10.1016/j.tins.2009.07.006.

Cox R., Bouzekri N., Martin S., et al. (2002) Angiotensin-1-converting enzyme (ACE) plasma concentration is influ-enced by multiple ACE-linked quantitative trait nucleotides. Hum. Mol. Genet, 11(23): 2969–2977. DOI: 10.1093/hmg/11.23.2969.

Chandel S., Doza B., Digvijay K. (2017) Association of High Altitude Hypertension with Angiotensin Converting Enzyme (ACE) Gene Insertion/ Deletion Polymorphism. Urol. Nephrol. Open Access J, 5(1): 212–217. DOI: 10.15406/unoaj.2017.05.00155.

Sivakova D., Lajdova A., Basistova Z., et al. (2008) Relationships between blood pressure, polymorphism of angiotensin-converting enzyme (ACE), body composition and biochemical characteristics in elderly Slovaks. Anthropol. Anz, 66(2): 199–209. PMID: 18712159.

Dankova Z., Sivakova D., Luptakova L., et al. (2009) Association of ACE(I/D) polymorphism with metabolic syndrome and hypertension in two ethnic groups in Slovakia. Anthropol Anz, 67(3): 305–316. DOI: 10.1127/0003-5548/2009/0035.

Badaruddoza K.R., Kumar R. (2009) Cardiovascular risk factor and familial aggregation of blood pressure with respect to anthropometric variables in a scheduled caste population in Punjab, a North Indian state. Anthropol Anz, 67(2): 111–119. DOI: 10.1127/0003-5548/2009/0014. 40. Charoen P., Eu-ahsunthornwattana J., Thongmung N., et al. (2019) Contribution of Four Polymorphisms in Renin-Angiotensin-Aldosterone-Related Genes to Hypertension in a Thai Population. International Journal of Hypertension, 2019: 4861081. DOI: 10.1155/2019/4861081.

Kato N. (2012) Ethnic differences in genetic predisposition to hypertension. Hypertension Research, 35(6): 574–581.

He Q., Fan C., Yu M., et al. (2013) Associations of ACE gene insertion/deletion polymorphism, ACE activity, and ACE mRNA expression with hypertension in a Chinese population. PLoS One, 8(10): e75870. DOI: 10.1371/journal.pone.0075870.

Sun F., He N., Zhang K., et al. (2018) Association of ACE gene A2350G and I/D polymorphisms with essential hypertension in the northernmost province of China. Clinical and Experimental Hypertension, 40(1): 32–38. DOI: 10.1080/10641963.2017.1291659.

Das M., Pal S., Ghosh A. (2008) Angiotensin converting enzyme gene polymorphism (insertion/deletion) and hypertension in adult Asian Indians: a population-based study from Calcutta, India. Human Biology, 80(3): 303–312. DOI: 10.3378/1534-6617-80.3.303.

Srivastava K., Sundriyal R., Meena P.C., et al. (2012) Association of angiotensin converting enzyme (insertion/deletion) gene polymorphism with essential hypertension in Northern Indian subjects. Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 16(3): 174–177. DOI: 10.1089/gtmb.2011.0155.

Badaruddoza, Sudhir N. (2012) No evidence for association between ACE gene insertion (I)/deletion (D) polymorphism and hypertension in North Indian Punjabi population. International Journal of Human Genetic, 12(3): 179–185. DOI: org/10.1080/09723757.2012.11886180.

Zhao O., Kelly T.N., Li C., et al. (2013) Progress and future aspects in genetics of human hypertension. Current Hypertension Reports, 15(6): 676–686. DOI: 10.1007/s11906-013-0388-6.

Mengesha H.G., Petrucka P., Spence C., et al. (2019) Effects of angiotensin converting enzyme gene polymorphism on hypertension in Africa: A meta-analysis and systematic review. PLoS One, 14(2): e211054. DOI: 10.1371/journal.pone.0211054.

Williams S.M., Ritchie M.D., Phillips J.A. et al. (2004) Multilocus analysis of hypertension: a hierarchical approach. Hum. Hered, 57(1): 28–38. DOI: 10.1159/000077387.

Jing-Ren J., Horng-Jyh H., J. Chii-Yuan J., et al. (1997) Angiotensin I converting enzyme gene polymorphism in Chinese patients with hypertension. Amer. J. Hypertensi, 10(5): 558–561.

Yandiswa Y.Y., Eric V.B., Tandi E.M., et al. (2018) Genetic factors contributing to hypertension in African-based populations: a systematic review and meta-analysis. J. Clin. Hypertens, 20(3): 485–495. DOI: 10.1111/jch.13225.

Tamiozzo S.R., Lassen O.C., Herrera J., et al. (2017) Polimorfismos de un solo nucleótido en genes de endotelina-1 y su receptor A asociados a daño cardiovascular en hipertensión arterial esencial. Hipertensión y Riesgo Vascular, 34(2): 78–84.

Warren H.R., Evangelou E., Cabrera C.P., et al. (2017) Erratum: corrigendum: genome-wide association analysis identifies novel blood pressure loci and offers biological insights into cardiovascular risk. Nature Genetics, 49(10): 1558. DOI: 10.1038/ng.3768.

Qasim A.N., Metkus T.S., Tadesse M. (2009) Resistin gene variation is associated with systemic inflammation but not plasma adipokine levels, metabolic syndrome or coronary atherosclerosis in nondiabetic Caucasians. Clin. Endocrinol. (Oxf), 70(5): 698–705. DOI:10.1111/j.1365-2265.2008.03375.x.

Marsland A.L., McCaffery J.M., Muldoon M.F. (2010) Systemic inflammation and the metabolic syndrome among middle-aged community volunteers. Metabolism, 59(12): 1801–1808. DOI: 10.1016/ j.metabol.2010.05.015.

Kon S.S., Jolley C.J., Shrikrishna D. (2017) ACE and response to pulmonary rehabilitation in COPD: two observational studies. BMJ Open Respir. Res, 4(1): e000165. DOI: 10.1136/bmjresp-2016-000165.

Simsek S., Tekes S., Oral D. The insertion/deletion polymorphism in the ACE gene and chronic obstructive pulmonary disease. Genet. Mol. Res. 2013. Vol. 12. № 2. Р. 1392–1398.

Pabst S., Theis B., Gillissen A. (2009) Angiotensin-converting enzyme I/D polymorphism in chronic obstructive pulmonary disease. Eur. J. Med. Res, 14(4): 177–181. DOI: 10.1186/2047-783X-14-S4-177.

Teramoto S., Yamamoto H., Yamaguchi Y. (2005) Obstructive sleep apnea causes systemic inflammation and metabolic syndrome. Chest. 127(3): 1074–1075. DOI: 10.1378/chest.127.3.1074.

Ma Y., Tong X., Liu Y., et al. (2018) ACE gene polymorphism is associated with COPD and COPD with pulmonary hypertension: a meta-analysis. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis, 13: 2435–2446. DOI: 10.2147/COPD.S168772.

Busquets X., Macfarlane N.G., Heinesuñer D., et al. (2007) Angiotensin-converting-enzyme gene polymorphisms, smoking and chronic obstructive pulmonary disease. Int. J. Chron. Obstruct. Pulmon. Dis, 2(3): 329. PMCID: PMC2695206.

Xu G., Fan G., Sun Y., et al. (2018) Association of angiotensin-converting enzyme gene I/D polymorphism with chronic obstructive pulmonary disease: a meta-analysis. Journal of the Renin-Angiotensin-Aldosterone System,19(2): 1470320318770546. DOI: 10.1177/1470320318770546.

Zhang X., Wang C., Dai H., et al. (2008) Association between angiotensin-converting enzyme gene polymorphisms and exercise performance in patients with COPD. Respirology, 13(5): e 683–638. DOI: org/10.1111/j.1440-1843.2008.01325.x.

Ayada С., Toru Ü., Genç O., et al. (2015) Angiotensinogen gene M235T and angiotensin II-type 1 receptor gene A/C1166 polymorphisms in chronic obtructive pulmonary disease. Int. J. Clin. Exp. Med, 8(3): 4521–4526. PMCID: PMC4443212.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Як цитувати

Марущак, М., Максів, Х., Габор, Г., & Мазур, П. (2023). РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ АНГІОТЕНЗИНОПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОГО ЕНЗИМУ Й АНГІОТЕНЗИНОГЕНУ У ПАТОГЕНЕЗІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ. Українські медичні вісті, (3-4 (96-97), 55–61. https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.10