КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В УКРАЇНІ: РІК 2023

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.3

Ключові слова:

клінічна фармація, впровадження, нормативно-правова база, професійний стандарт, фармацевтична опіка.

Анотація

У статті представлено стислий огляд історії становлення клінічної фармації в Україні, в якому висвітлені важливі етапи та найбільш значущі події. Дана характеристика нормативним документам, які забезпечують правові засади та функціональні обов’язки клінічних фармацевтів в аптечних та клінічних закладах охорони здоров’я. Охарактеризовані відмінності навчального плану підготовки за освітньою програмою «Клінічна фармація», скеровані на формування основ навичок клінічного мислення у майбутніх фахівців. Викладено головні положення кваліфікаційної характеристики та професійного стандарту «Фармацевт клінічний». Окреслені напрями роботи з подальшого удосконалення діяльності клініко-фармацевтичної служби в закладах охорони здоров’я України.

Посилання

Державний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003-95 (зі змінами). URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v257a217-95.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров’я. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va117282-02.

Наказ МОЗ України № 142 від 14.03.2011 р. (зі змінами згідно з Наказом МОЗ України № 1116 від 20.12.2013 р.) «Стандарти акредитації закладів охорони здоров’я». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z0680-11.

Наказ МОЗ України № 2242 від 18.10.2021 «Про затвердження Змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників». Випуск 78 «Охорона здоров’я». URL: https://zakon.rada.gov.ua/ rada/show/v2242282-21.

Наказ МОЗ України № 231 від 31.07.1998 р. «Про удосконалення атестації провізорів і фармацевтів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0513-98.

Наказ МОЗ України № 33 від 23.02.2000 р. «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я», редакція від 05.07.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0033282-00.

Наказ МОЗ України № 346 від 07.12.1998 р. «Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти» (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0346282-98.

Наказ МОЗ України № 385 від 28.10.2002 р. (у редакції Наказу МОЗ України № 1316 від 01.07.2021) «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад, посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я, посад фахівців у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я та переліку посад професіона- лів з вищою немедичною освітою». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02.

Наказ МОЗ України № 529 від 22.07.2009 р. «Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров’я. Положення про фармакотерапевтичну комісію закладу охорони здоров’я» (зі змінами, внесеними згідно з наказами МОЗ України № 429 від 26.06.2014, № 1856 від 12.08.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1003-09.

Наказ МОЗ України № 654 від 01.09.2009 р. «Про затвердження Плану заходів щодо покращання здійснення післяреєстраційного нагляду за безпекою та ефективністю лікарських засобів та моніторингу безпеки та ефективності лікарських засобів у стаціонарах закладів охорони здоров’я». URL: https:// zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0654282-09.

Наказ МОЗ України № 898 від 27.12.2006 р. «Про затвердження Порядку здійснення нагляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування». URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0073-07.

Наказ МОЗ України № 1064 від 20.06.2022 р. «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-22.

Наказ МОЗ України № 1614 від 03.08.2021 р. «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-21.

Накази МОЗ України № 158 від 02.02.10, № 960 від 05.11.10, № 284 від 16.05.11, № 875 від 11.10.13, № 7 від 05.01.2022 р. «Про затвердження Протоколів фармацевта». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/ show/v0007282-22.

Оприлюднення проєкту професійного стандарту «Фармацевт клінічний» для громадського обговорення. URL: https://oormmpu.com.ua/оприлюднення-проєкту-професійного-с-2.

Постанова КМ України № 266 від 29.04.2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (зі змінами). URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.

Постанова КМУ № 507 від 24.05.1997 р. «Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-п.

Постанови КМ України № 373 від 31.05.2017 р. «Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів» (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2017-п.

Сайт кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету. URL: https://clinpharm.nuph.edu.ua.

Фармація клінічна. Фармацевтична енциклопедія України. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/ article/339/farmaciya-klinichna.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Як цитувати

Зупанець, К., & Пропіснова, В. (2023). КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В УКРАЇНІ: РІК 2023. Українські медичні вісті, (3-4 (96-97), 13–18. https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.3