ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.11

Ключові слова:

післядипломна освіта, медицина, шляхи оптимізації, інтернатура, резидентура.

Анотація

Мета публікації – проаналізувати особливості післядипломної освіти в різних європейських країнах та запропонувати шляхи оптимізації розвитку медицини в Україні в умовах сьогодення. Матеріали і методи. Проведено огляд літератури за тематикою отримання медичної освіти в різних країнах, використано дані офіційних Інтернет-ресурсів та дані Міністерства охорони здоров’я України. Результати і обговорення. Наведено короткі відомості про сучасні особливості післядипломної освіти в Україні та світі. Проведено паралелі на різних етапах навчання, проаналізовано їх тривалість, напрями та основні характеристики. Термін підготовки практикуючого лікаря в Україні є одним із найкоротших у світі – 6–9 років, а найдовшим серед європейських країн – у Франції – 9–14 років. Висновки. У процесі реалізації реформування післядипломної освіти в Україні потрібно орієнтуватися на уніфікацію робочих навчальних програм та наближення стандартів післядипломної освіти. Упровадження поступової трансформації системи шляхом збільшення тривалості підготовки післядипломної підготовки дасть змогу наблизити рівень освіти до європейських стандартів і готувати конкурентних спеціалістів.

Посилання

Дистанційне навчання як інформаційно-комунікативна технологія додипломної підготовки лікарів з педіатрії в умовах сучасних викликів / О.П. Волосовець та ін. Медична освіта. 2020. № 3. С. 9–12. URL: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.3.11435.

Волосовець Т.М., Дорошенко О.М., Павленко М.О. Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратурі. Український стоматологічний альманах. 2014. № 1. С. 88–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usa_2014_1_24.

Гончарова Н.Г., Кірсанова О.В., Свєтлицький А.О. Реалізація моделей дистанційного навчання у вищих медичних навчальних закладах. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2014. № 1 (14). С. 93–96. DOI: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2014.1.24860.

Кудря І.П., Кулішов С.К., Третяк Н.Г. Симуляційні технології в сучасному освітньому процесі підготовки майбутніх лікарів. Вісник проблем біології і медицини. 2020. № 2 (156). С. 198–201. DOI: 10.29254/2077-4214-2020-2-156-198-201.

Chávez-Rivera A., Ramos-Lira L., Abreu-Hernández L.F. (2016) A systematic review of mistreatment in medical students. Gac. Med. Mex, 152:796–811. PMID: 27861478.

Makowska M., Wyleżałek J.A. (2021) Qualitative study of the mistreatment of medical students by their lecturers in polish medical schools. International journal of environmental research and public health, 18(23):12271. URL: https://doi.org/10.3390/ijerph182312271.

Patel R.S., Bachu R., Adikey A., Malik M., Shah M. (2018) Factors related to physician burnout and its consequences: a review. behav. Sci. Basel Switz., 8:98. DOI:10.3390/bs8110098.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Як цитувати

Мацюра, О. (2023). ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Українські медичні вісті, (3-4 (96-97), 62–66. https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.11