ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ З ХІРУРГІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.5

Ключові слова:

післядипломна медична освіта, хірургія, інтернатура, резидентура.

Анотація

Перебудова медичної галузі в Україні у зв’язку з її євроінтеграцією потребує підготовки якісно нового лікаря, здатного поєднати в собі фундаментальні теоретичні знання, володіння сучасними інноваційними технологіями та медичною практикою. В Україні, як і у світі у цілому, неухильно зменшується кількість медичних працівників, що пов’язано із цілою низкою причин. Ось чому питання післядипломної освіти майбутніх лікарів, зокрема хірургів, у державних закладах охорони здоров’я України набувають першочергового значення. Метою роботи є аналіз ситуації, що склалася з післядипломною освітою хірургів в Україні, можливих шляхів її вирішення, опираючись на попередній вітчизняний досвід, інституції провідних світових систем підготовки медичних фахівців. Автором проаналізовано систему післядипломної підготовки з хірургії у пострадянські часи, підкреслено позитивні моменти класичної медичної освіти, яка включала субординатуру, та негативні боки річної інтернатури з хірургії. Дано детальну характеристику трирічній інтернатурі в сучасних умовах, наведено критичний аналіз негативних боків даної форми навчання, основна з яких – низьке залучення в освітній процес високоспеціалізованого потенціалу кафедр хірургії вищих закладів медичної освіти (ВЗМО) (менше 30 % часу від загального терміну навчання в інтернатурі). Перспективним бачиться перехід саме до європейської моделі післядипломної освіти з хірургії через інтернатуру та резидентуру. Остання законодавчо задекларована в системі післядипломної медичної підготовки в Україні, однак і досі не впроваджена в освітній процес.

Посилання

Лінчевський О.В., Черненко В.М., П’ятницький Ю.С., Булах І.Є. Шляхи реформування системи вищої медичної освіти в Україні в сучасних умовах. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ, м. Тернопіль, 18–19 травня 2017 р. : у 2-х т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І.Я. Горбачевського. Тернопіль, 2017. С. 3–6.

Головко Н.Г., Гайдаржи Е.И. Задачи и перспективы развития последипломного образования на кафедрах хирургического профиля. Запорожский медицинский журнал. 2011. № 13 (5). С. 149–151.

Вороненко Ю.В., Мінцер О.П., Палагін О.В. Післядипломна медична освіта – нові горизонти й перспективи. Медична освіта. 2016. № 3. С. 12–16.

Волосовець О.П., Заболотько В.М., Волосовець А.О. Кадрове забезпечення галузі охорони здоров’я в Україні та світі: сучасні виклики. Українські медичні вісті. 2020. Т. 12. № 1 (84). С. 2026.

Сучасний розвиток вищої медичної та фармацевтичної освіти й проблемні питання забезпечення якісної підготовки лікарів і провізорів / М.В. Банчук та ін. Медична освіта. 2017. № 2. С. 5–13.

Ільницька О.М., Катеринюк В.Ю., Катеринюк О.Г., Хороб Н.Д. Актуальність післядипломної освіти медичних працівників у державних закладах охорони здоров’я України (1 повідомлення). Медична освіта. 2018. № 1. С. 26–29.

Короленко В.В., Юрочко Т.П. Кадрова політика у сфері охорони здоров’я України в контексті європейської інтеграції. Київ, 2018. 96 с.

Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Хірургія» / Б.О. Матвійчук та ін. Київ ; Львів, 2008. 57 с.

Никоненко О.С., Шаповал С.Д., Дмітрієва С.М. Організаційні питання викладання хірургії в післядипломній освіті. Український журнал хірургії. 2011. № 6 (15). С. 180–182.

Типовий навчальний план і програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних навчальних закладів, медичних факультетів університетів зі спеціальності «Хірургія» / Я.С. Березницький та ін. Київ, 2006. 44 с.

Москалик Г.Ф. Безперервна освіта та сучасний інформаційний простір. European cooperation. 2015. № 5. С. 24–34.

Цехмістер Я.В. (2018) Медична освіта в системі вищої освіти розвинутих країн світу. Сучасна вища школа: психолого-педагогічний аспект. Київ, 2018. С. 147–175.

Тараненко І.Г. Основні напрямки освіти в Іспанії. Київ, 1996.

Морозова О.М., Батюк Л.В., Кнігавко В.Г. Пошук стандартів вищої медичної освіти для вдосконалення системи охорони здоров’я. Актуальні питання якості медичної освіти : матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку), м. Тернопіль, 12–13 травня 2016 р. Тернопіль, 2016. Т. 1. С. 109–110.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-23

Як цитувати

Колосович, І. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ З ХІРУРГІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Українські медичні вісті, (3-4 (96-97), 25–32. https://doi.org/10.32782/umv-2023.2.5